Opvolgend op ons vorige bericht een nieuwe update over het Coronavirus en onze dienstverlening. In het kader van het heersende Coronavirus dienen wij als Object&co de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. Dit is in uw belang en tevens in ons belang en dus samen in ons aller belang. Uiteraard volgen wij de instructies van onze overheid, o.a. middels het RIVM, op en treffen wij de noodzakelijke maatregelen zoals deze worden geadviseerd.

Reeds gemaakte afspraken

Het kan zijn dat dat er bij u of in uw gezin gezinsleden zijn die symptomen hebben als verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts welke kunnen duiden op het potentieel aanwezig zijn van het Coronavirus. In dat geval zijn er drie mogelijkheden om de afspraak toch door laten gaan:

  1. Wij maken een nieuwe afspraak en verplaatsen de werkzaamheden;
  2. De afspraak gaat door, echter gedurende de werkzaamheden zorgt u ervoor dat er niemand in de woning aanwezig is. Zo kunt u bijvoorbeeld even een wandeling in de buurt maken terwijl wij aan het werk zijn;
  3. U bent zelf afwezig en wij halen de sleutel op bij uw makelaar of een gezinslid die geen klachten heeft.

Nieuwe afspraken en onze mensen

Het kan natuurlijk zijn dat u er niet gerust op bent dat onze mensen geen verschijnselen hebben die duiden op de aanwezigheid van het Coronavirus. Wij snappen het ook als u zich zorgen maakt over het potentiële besmettingsgevaar van uw kinderen etc. Heeft u twijfels, neem contact met ons op.

Besmettingsrisico verminderen

Voorafgaand aan de afspraak voorzien wij u per e-mail van de informatie die u nodig heeft om uw woning klaar te maken. U kunt al onze tips ook alvast online bekijken. Wij letten goed op onze hygiëne en verwachten dit ook van u. Om het besmettingsrisico te verminderen zullen wij in uw woning zo min mogelijk aanraken. Om deze reden is het extra belangrijk dat uw woning schoon en opgeruimd is, zo kunnen wij zorg dragen voor de perfecte foto’s en hoeven wij niks aan te raken of te verplaatsen.

Vragen of zorgen?

Wij danken u voor uw begrip en uw medewerking in deze zware tijd voor ons allemaal. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Terug naar blog
Bel ons
Route