De rekenmethode die gebruikt wordt om een energielabel voor woningen en bedrijven te berekenen is aangepast. Voorheen werd gebruik gemaakt van de NEN7120-methode om de energieprestatie te bepalen. Sinds 1 januari 2021 mag een energielabel alleen aangevraagd worden op basis van de NTA 8800. In deze update zetten wij de belangrijke informatie uiteen en kijken wij naar de punten voor zowel de reguliere woning als een bedrijfspand.

Aanvragen kan bij ons, vul het formulier in en wij gaan voor u aan de slag.

hoe zuinig is uw woning

Wat is een energielabel?

Een energielabel geeft inzicht in de energieprestaties van een gebouw. Op basis van een score wordt inzichtelijk of een woning/bedrijfspand duurzaam is of juist niet. Het rapport geeft weer waar en hoe er verduurzaamd kan worden om energiekosten te besparen. Door te besparen draagt u bij aan een gezonder milieu en neemt uw woon- en werkcomfort toe.

De energielabel-letter wordt bepaald op basis van het fossiele energiegebruik, uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m².jr). Hoe minder fossiele energie de woning gebruikt, hoe beter het energielabel. Hierbij is G het slechtste energielabel en A+++++ het beste. Fossiele energie komt van kolen, olie en aardgas.

Het nieuwe energielabel voor reguliere woningen

Voor woningeigenaren blijft het verplicht om bij de oplevering, verkoop of verhuur van een woning een definitief energielabel beschikbaar te stellen aan de koper of huurder. Dit doet een vakbekwaam energieadviseur, die daarvoor gediplomeerd is en werkt voor een gecertificeerd bedrijf/organisatie (conform BRL 9500). Uw professional is bekend met de aanpassingen van de NTA 8800. U hoeft zich hier dus geen zorgen om te maken, maar enkel te voldoen aan de eis.

NTA 8800 voor bedrijfsonroerendgoed: Wat moet u weten?

  • De kantoormarkt moet grondig verduurzamen en vooral kantoorgebouwen van voor 2000 zitten in de gevarenzone. Dit betekent dat vergunningsaanvragen voor alle nieuw te bouwen utiliteitsgebouwen gebouwen moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG).
  • De kabinetsdoelstelling om in 2030 45% en in 2050 95% minder CO2 uit te stoten, heeft voor kantooreigenaren gevolgen. Om te (blijven) voldoen aan de wet moeten zij hun kantoren verduurzamen. Dat betekent in veel gevallen dat een renovatie noodzakelijk is.
  • Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw groter dan 100m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken.

Let op: Door de grote hoeveelheid aan aanvragen kan het zijn dat de afspraak om uw huis in te meten, voor uw energielabel, langer duurt dan gebruikelijk. Mocht u vragen hebben, wij staan u graag te woord.

Vraag nu uw energielabel aan

Bel ons
Route