De verkopend makelaar wordt door koper aansprakelijk gesteld voor de schade die koper lijdt door het niet correct inmeten van een woning conform de Meetinstructie.

Als een woning door een NVM-makelaar te koop wordt aangeboden mag een koper er in beginsel op vertrouwen dat de vermelde oppervlakte is gemeten met inachtneming van de Meetinstructie en dus – afgezien van de in de meetinstructie zelf genoemde ondergeschikte afwijkingen ten gevolge van bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting – overeenkomt met het netto woonoppervlak van de woning. Er bestaan twee uitzonderingen op dit beginsel.

De verkopend makelaar beroept zich op de tweede uitzondering. Volgens de verkopend makelaar had de koper gezien de tekst van de toegepaste disclaimer moeten twijfelen aan de juistheid van de gebruiksoppervlakte wonen. Het hof gaat hier echter niet in mee en komt tot de slotsom dat de verkopend makelaar geen beroep toekomt op de in de verkoopbrochure opgenomen disclaimer. Daarnaast is er ook geen sprake van een ondergeschikte afwijking. De onrechtmatigheid staat daarmee vast. Het hof veroordeelt de verkopend makelaar tot het betalen van € 5.000,- aan schadevergoeding.

Lees het volledige bericht inclusief de casus op de website van de NVM.

Wij delen een verkorte versie van dit bericht met u vanwege het belang van dit bericht voor onze dienstverlening.

Terug naar blog
Bel ons
Route